VWO Aardrijkskunde Quiz: Wat moet je weten? (2023) (2023)

herstellen

examen vaardigheden

oud examen

direct naar onze producten

beschouwd alsGallode lijst

8projecteren

per pagina

Aflopende volgorde

 1. Aardrijkskunde op hoofdlijnen (VWO)

  18 euro

  even kijken

  € 18,00

 2. (Video) Zo haal jij je aardrijkskunde toets/examen! - Aardrijkskunde Kennisclips

  Aardrijkskunde Notitieboekje (VWO)

  20 euro

  even kijken

  20,00€

 3. Online examentraining: Examenchallenge Aardrijkskunde VWO

  34 euro

  even kijken

  34,00 €

 4. Tolken Video Geografie (VWO)

  25 euro

  even kijken

  € 25,00

 5. Examentraining Aardrijkskunde (VWO)

  (Video) Het eindexamen VWO Aardrijkskunde in 16 minuten VWO Domein A

  330 euro

  even kijken

  330,00 €

 6. Samenvatting + Aardrijkskunde Challenge Exam (VWO)

  50 euro

  even kijken

  50,00 euronormale prijs52,00€

 7. Samenvatting + Interpretatie Video Geografie (VWO)

  39,5 €

  even kijken

  € 39,50normale prijs43,00 €

 8. Samenvatting + Aardrijkskunde Werkboek (VWO)

  35 euro

  (Video) Examens wis- en natuurkunde | De Avondshow met Arjen Lubach (S3)

  even kijken

  35,00€normale prijs€ 38,00

beschouwd alsGallode lijst

8projecteren

per pagina

Aflopende volgorde

Levering binnen 2 werkdagen

direct in de app af te lezen

veilige betaling

Meer dan 60.000 studenten gingen je voor

Kent u de geografie van de aarde? Heb je de rol van cultuur, milieu, landschap, natuur en transport daarin volledig begrepen? Op deze pagina lees je alles over het VWO-examen Aardrijkskunde.

examen informatie

Het vwo-examen Aardrijkskunde 2023 bestaat uit verschillende onderdelen, te weten:

1. De wereld: verbindingen en verschillen in de wereld

Het eerste deel gaat over globalisering en ruimte-tijdcompressie, globale verspreidingspatronen en grootstedelijke gebieden.

Globalisering is het proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie. Op het examen moet u de kenmerken van globalisering in elke dimensie begrijpen. Je moet ook de wereldsysteemtheorie begrijpen. Deze theorie moet je kunnen toepassen op de verplaatsing van productie naar lagelonenlanden of op de ontwikkeling van megasteden. Het concept van ruimte-tijdcompressie maakt globalisering mogelijk. Je moet het verschil kennen tussen relatieve en absolute afstanden. Daarnaast moet je daarvoor technologische ontwikkelingen in transport en informatica kunnen toepassen. Tot slot moet je het proces van globalisering door de eeuwen heen en de economische, politieke en geografische impact ervan kunnen schetsen.

Relatiepatronen en wereldwijde distributie onderzoekt hoe landen worden gerangschikt en vergeleken. De belangrijke begrippen hierbij zijn bevolkingsdichtheid en verstedelijking. Leer bovendien hoe demografische, sociale, culturele en economische factoren van invloed zijn op de sterfte- en geboortecijfers in een gebied. Welvaart in een regio of tussen regio's onderling kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van het bruto nationaal product. U moet de voordelen en beperkingen van dit soort indicatoren begrijpen.

Globalisering heeft geleid tot de opkomst van wereldsteden. Deze steden spelen wereldwijd een belangrijke economische, culturele of politieke rol. De drie grootste steden ter wereld zijn New York, Londen en Tokio. Op het examen moet je de metropool kunnen karakteriseren. Zorg dat je in deze context ook begrippen als metropolen, stadsnetwerken en grote havengebieden kunt omschrijven. Voor de test moet u alle drie grootstedelijke gebieden in de Verenigde Staten kennen. Het zijn New York, Los Angeles en Washington. Zorg ervoor dat u de economische, culturele en politieke kenmerken van elke regio begrijpt.

(Video) MAKKELIJK HOGE CIJFERS HALEN! mijn geheimen + tips

2. Aarde: Aarde als natuurlijk systeem, samenhang en diversiteit

Deze sectie presenteert de aarde, landschappen en de Middellandse Zee als natuurlijke systemen.

De aarde heeft te maken met endogene en exogene processen. Deze processen hebben de vorming van de aarde beïnvloed. Endogene processen komen uit de aarde. Exogene processen beïnvloeden de aarde van buitenaf.

Voor endogene processen is het noodzakelijk om de verschillende lagen van de aarde te begrijpen. De overlappende plaat beweegt door de lont. Leer het verschil tussen divergente, convergente en getransformeerde plaatgrenzen. Deze "platentektoniek" leidt tot aardbevingen, vulkanen en het ontstaan ​​van bergen. Zorg ervoor dat je weet hoe vulkanen werken, hoe aardbevingen gebeuren of welke bergen kunnen ontstaan. Voor exogene processen moet je verwering, erosie en afzetting kunnen beschrijven. Voorbeelden zijn fysische en chemische verwering. Of hoe het materiaal tijdens erosie wordt getransporteerd en afgezet. Aardverschuivingen kunnen ook leiden tot het transport van grote hoeveelheden materiaal. Zorg ervoor dat u ook meer te weten komt over de verschillende soorten aardverschuivingen.

Endogene en exogene processen creëren en breken gesteenten af. In dit kader is het ook mooi om hydrologie, de gesteentekringloop en de koolstofkringloop te kunnen verenigen. Leer hoe water verdampt en door regen terugkeert naar de zee. en hoe dit proces verwering en afzetting beïnvloedt. Ook is het goed om de verschillende soorten gesteenten te kennen (en waar ze vandaan komen). Ten slotte moet u begrijpen hoe koolstof wordt opgeslagen en vrijgegeven. Andere factoren die de buitenkant van de aarde beïnvloeden, zijn de bollen die de aarde omringen. Neem de atmosfeer, de hydrosfeer en de biosfeer als voorbeelden. U moet onder andere iets weten over de circulatie van de atmosfeer en de oceaan. Leer hoe gebieden met hoge en lage druk worden gevormd. en warme en koude zeestromingen. Beide hebben een grote invloed op het weer en de uitstraling van verschillende klimaatzones.

In het onderwerp Landschapsbanden leer je over zes poolgebieden en begrijp je hoe landdegradatie het landschap verandert. Zorg ervoor dat u de belangrijkste vormen van landdegradatie begrijpt. Denk bijvoorbeeld aan verzilting, overbegrazing en ontbossing. Ten slotte moet u de kenmerken van het natuurlijke landschap van de Middellandse Zee begrijpen. Je moet begrijpen hoe tektonische platen het landschap vormen. Zorg ervoor dat u ook meer te weten komt over het klimaat in het gebied en begrijp hoe dit de vegetatie en de waterhuishouding beïnvloedt.

3. Regio's: regionale indelingen en kenmerken

Dit gedeelte gaat over de Zuid-Amerikaanse regio. Je moet de kenmerken van de regio begrijpen en kunnen vergelijken met andere regio's. Je moet ook het ontwikkelingsproces in Zuid-Amerika begrijpen.

U moet van Zuid-Amerika weten welke landen tot deze regio behoren en welke andere landen aan deze regio grenzen. In de geologie moet je begrijpen hoe de tektonische platen in de regio zijn gevormd en welke natuurlijke hulpbronnen er zijn. Je moet ook rekening houden met de verschillende klimaten in het gebied. Op sociaal vlak moet je de demografie begrijpen en welke talen er worden gesproken. Daarnaast moet je de landen in de regio kunnen rangschikken op welvaart. Maar weet ook hoe belangrijk landbouw en toerisme zijn voor de regio. Natuurlijk moet je ook weten wat er mis is. Denk aan criminaliteit, armoede en sociale ongelijkheid.

Een deel van de mensen in Zuid-Amerika werkt in de formele sector. Niet iedereen kan hier echter werk vinden, waardoor er ook een omvangrijke informele sector is ontstaan. Je moet de impact van de informele sector op de officiële welvaartscijfers begrijpen. U moet ook de verdeling van het personeelsbestand per sector kunnen beschrijven en begrijpen wat er vanuit de regio wordt geëxporteerd. Welvaart leidt tot demografische veranderingen. U moet het demografische transitiemodel begrijpen en begrijpen hoe de regio erop scoort. Ten slotte is het ook belangrijk om de politieke eigenaardigheden van Zuid-Amerika te begrijpen.

4. Leefomgeving: landelijke en regionale vraagstukken

In deze paragraaf wordt de Nederlandse aanpak van water- en ruimtelijke problemen in stedelijke gebieden gepresenteerd.

Op het examen moet u weten wat de overstromingsgevaren (van rivieren en zee) in Nederland zijn. Welke factoren vergroten de kans op een overstroming. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering. Er zijn twee belangrijke rivieren die je op het examen moet leren, de Rijn en de Maas. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze rivieren zijn gestructureerd. Denk bijvoorbeeld aan de stroomsystemen en waterbronnen van rivieren.

Je moet begrijpen hoe het waterbeheer in Nederland wordt aangepakt en hoe dit in de loop van de tijd is veranderd. Van rivierruimten tot nationale hydrologische plannen. Dijken worden onder meer gebruikt om watervoorraden te beheren. Zorg dat je weet hoe dijken water vasthouden en tegelijkertijd ruimte bieden. U moet ook op de hoogte zijn van het snijvlak van het waterbeleid van de overheid. Dat wil zeggen, behouden, opslaan en vrijgeven. Je moet ook begrijpen hoe het verbreden van de rivierbedding werkt. Ook moet u de bijzonderheden van de Nederlandse kust kennen. Zorg ervoor dat u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kustbeheerbeleid voor het behoud van essentiële kusten begrijpt.

Voor ruimtelijke vragen moet je Randstad, mainports, Noordvleugel, Zuidvleugel en Groene Hart kennen van het examen. Zorg ervoor dat u het verschil begrijpt tussen departementaal en regionaal beleid. Het is ook de standaard voor ruimteplanning. Je moet ook de Nederlandse politiek van de jaren negentig en daarna begrijpen. Zorg dat je ontwikkelingen als science parks, smart cities en sustainable cities kunt toelichten.

Daarnaast moet je de buurten en buurten kennen waar de test zal worden gedaan. Het is belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van leven in een gemeenschap. Zorg dat je weet hoe gemeenten gemeenschappen leefbaar en veilig maken/houden.

VWO Aardrijkskunde examen

Aardrijkskunde is de studie van de aarde. Er zijn vier hoofdonderwerpen in het VWO-examen Aardrijkskunde 2023. Het examen bevat alleen open vragen over deze onderwerpen. Hieronder leggen we uit wat voor soort probleem u kunt tegenkomen.

Op het National Geographic-examen moet je de sociaal-geografische aspecten van de wereld begrijpen. Je hebt ook kennis van fysische geografie nodig. Je moet een relatie kunnen leggen tussen natuur en samenleving. Voor de regio Zuid-Amerika moet u er meer over weten. Het is belangrijk dat je kunt uitleggen wat uniek is in Zuid-Amerika en de relatie tussen de landen in de regio. Tot slot moet je kunnen omgaan met ruimtevraagstukken. Er zijn relevante internationale kaders op regionaal en nationaal niveau.

Andere vragen gaan direct over concepten. Leer de begrippen daarom goed. Misschien een klasgenoot vragen om het uit te proberen. Daarnaast moeten de concepten gecontextualiseerd worden. Probeer goed te letten op de relaties tussen concepten in samenhang met grotere thema's.

Hoe kunnen we je helpen bij je eindexamen?

Wij geloven dat iedereen het eindexamen kan halen.Om u volledig te helpen voorbereiden, hebben we de volgende drie bronnen voor u voorbereid:

 • Samenvatting aardrijkskundetestDit is een korte samenvatting van alle examenstof.
 • examen vaardighedenHier vind je alle belangrijke tips die je moet weten voor het VWO-examen Aardrijkskunde.
 • Oud VWO Aardrijkskunde examenOefenen is tenslotte het grote geheim van succes.

De examenperiode is de meest stressvolle tijd op de middelbare school. Maar als je onze samenvattingen goed leest, veel oefenvragen stelt en onze examentips leest, ben je zo op weg.slagen voor het eindexamen

FAQs

Wat moet je leren voor aardrijkskunde examen 2023? ›

Het examen Aardrijkskunde VWO 2023 bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:
 • Wereld: samenhangen en verschillen in de wereld. ...
 • Aarde: de aarde als natuurlijk systeem; samenhang en diversiteit. ...
 • Gebieden: afbakening en gebiedskenmerken. ...
 • Leefomgeving: nationale en regionale vraagstukken.

Hoe kun je het beste leren voor aardrijkskunde examen? ›

Het volgende stappenplan zou daarbij kunnen helpen:
 1. Lees de tekst globaal door.
 2. Scheid de hoofd- en bijzaken.
 3. Leer de begrippen.
 4. Schrijf een samenvatting.
 5. Kijk goed naar de figuren en kaarten.
 6. Zoek aanvullend beeldmateriaal.

Wat is het moeilijkste examen? ›

Als moeilijkste examens werden de vakken wiskunde en natuurkunde het meest genoemd, op de voet gevolgd door economie, Nederlands en geschiedenis. Het examen Engels werd massaal als makkelijkste examen verkozen, maar ook wiskunde en Duits werden hier genoemd.

Hoeveel klachten aardrijkskunde examen? ›

Op nummer 1 staat het vwo-examen Nederlands, met zo'n 25.000 klachten. Op nummer 2 volgt het havo-examen wiskunde A (15.000 klachten). Op nummer 3 vinden we het vmbo-examen biologie (14.000 klachten) en op nummer 4 het havo-examen aardrijkskunde (13.500 klachten).

Hoe leer je aardrijkskunde in 1 dag? ›

- Zorg voor een opgeruimde werkplek en zorg dat je geen afleiding hebt, bijv telefoon - Geef jezelf een beloning als je bijvoorbeeld 35 minuten hebt geleerd, zo heb je iets om naartoe te werken Tips voor leren en in je hoofd krijgen - Lees alle woordjes goed door - Zet ze in een Wrts lijst ,door een lijst te maken leer ...

Kun je aardrijkskunde laten vallen? ›

Ja, als je profiel kiest kan je ak laten vallen. Je sluit alleen banen uit waarvoor een grondige kennis moet hebben van de aardrijkskunde.

Is aardrijkskunde moeilijk? ›

Aardrijkskunde is een moeilijk vak, waar je vaak veel stof voor moet leren. Toch weet je meestal al meer dan je zelf denkt. Het vak gaat ten slotte over de wereld waar we in leven.

Hoe haal je je examen makkelijk? ›

Examentips voor de voorbereiding op het examen
 • Examentip #1: Oefen oude examens. ...
 • Examentip #2: Gebruik video's. ...
 • Examentip#3: Leer de examenstof thema voor thema. ...
 • Examentip #4: Combineer verschillende middelen om je te helpen slagen. ...
 • Examentip #5: Begin op tijd met leren. ...
 • Examentip #6: Leg iemand anders de examenstof uit.

Wat is de moeilijkste vwo klas? ›

Vanaf de 4e wodt er van je verwacht dat je school serieuzer gaat nemen en er wordt niet meer achter je aangezeten of je je huiswerk nou wel of niet doet. Dat heb je in eigen handen en daar moet je de motivatie voor hebben. In dat jaar (of 5VWO, dat is het lastigste jaar) blijven de meeste mensen zitten.

Is eindexamen vwo moeilijk? ›

Kort door de bocht: hoe moeilijker je examen, hoe hoger de N-term en hoe minder vragen je goed hoeft te hebben voor een voldoende. In het geval van de vwo-examens Nederlands lag de N-term de afgelopen vijf jaar gemiddeld rond de 1. De N-term voor vmbo-kb en -bb was een stuk lager, gemiddeld 0,5.

Wat moet je gemiddeld staan voor vwo 2? ›

De leerling is bevorderd naar (het hogere niveau) vwo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende eisen: op vwo-niveau zijn minimaal 44,0 punten behaald. voor de kernvakken is minimaal het cijfer 6,0 behaald. er zijn geen tekortpunten.

Hoe leer je voor aardrijkskunde examen vwo? ›

Algemene leertips!
 • Tip 1 – Begin niet te laat! ...
 • Tip 2 – Neem voldoende pauzes. ...
 • Tip 3 – Rust goed uit! ...
 • Tip 4 – Stop die telefoon weg #mijnleven. ...
 • Tip 5 – Beloon jezelf. ...
 • Tip 6 – Maak een samenvatting aan de hand van de geografische vragen! ...
 • Tip 7 – Flashcards! ...
 • Tip 8 – Maak oefenvragen!

Welk examen heeft de meeste klachten? ›

Op nummer 1 staat het vwo-examen Nederlands, met zo'n 25.000 klachten. Op nummer 2 volgt het havo-examen wiskunde A (15.000 klachten). Op nummer 3 vinden we het vmbo-examen biologie (14.000 klachten) en op nummer 4 het havo-examen aardrijkskunde (13.500 klachten).

Wat is de hoogste N-term? ›

Is een examen relatief moeilijk, dan wordt de N-term hoger (maximaal 2,0, in principe).

Hoeveel dagen van te voren moet je leren voor een toets? ›

Verschilt per vak en of het een So of Proefwerk is. Bij een So voor Frans, Duits, Latijn, Engels & Grieks 3 dagen van te voren. Want je moet dan woordjes leren en dat moet je blijven herhalen. Bij een proefwerk van een taal 5 tot 7 dagen.

Is aardrijkskunde nuttig? ›

Aardrijkskunde leert en versterkt de algemene wereldkennis. Het geeft letterlijk richting aan nieuwsberichten vanuit de wereld om ons heen. Daarnaast geeft aardrijkskunde altijd een deel van de verklaring over waarom het bericht uit die locatie komt. Daarvoor is het handig als je weet waar iets plaatsvindt.

Wat kan je later doen met aardrijkskunde? ›

Als landschapsarchitect werk je regelmatig bij de overheid of een architecten- of ingenieursbureau. Ook kun je een eigen adviesbureau opzetten en aan de slag gaan als zzp'er .

Wat is het meest gekozen profiel vwo? ›

Op de havo kozen de geslaagden het vaakst voor het profiel Economie & Maatschappij (42 procent). Op het vwo was een combinatie van de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid met 36 procent het meest gekozen profiel.

Wat is moeilijker wiskunde A of B? ›

Vooral als je wiskunde echt heel moeilijk vindt, is wiskunde A de beste optie voor jou. Lukte dat vak in de onderbouw best aardig, ga dan voor wiskunde B. Met die variant word je namelijk op veel meer opleidingen toegelaten.

Kan je wiskunde laten vallen op vwo? ›

Vak wiskunde op de schop

In Nederland is wiskunde verplicht voor vwo-leerlingen. Havisten kunnen wiskunde laten vallen als ze kiezen voor het profiel cultuur & maatschappij (c&m). In het vmbo is wiskunde bij veel profielen een keuzevak.

Welk profiel voor aardrijkskunde? ›

Cultuur en Maatschappij (C&M)

Bij dit profiel heb je als verplichte vakken Geschiedenis en een moderne vreemde taal. Verder horen bij dit profiel de vakken Aardrijkskunde, Duits, Economie, Filosofie, Frans, Kunst, Maatschappijwetenschappen en Wiskunde C.

Kan je aardrijkskunde studeren? ›

Geografie kun je als een universitaire opleiding volgen aan verschillende universiteiten in voornamelijk Utrecht en Amsterdam. Als je leraar Aardrijkskunde wilt worden dan kun je terecht op een aantal hogescholen voor een lerarenopleiding.

Kan ik natuurkunde laten vallen? ›

nee je kan in de 3e pas vakken laten vallen, maar als je dyslexie hebt dan kan je bijv. frans laten vallen en daarvan disputatie hebben.

Hoeveel uur per dag leren voor examen? ›

In de examens kan je beter 10 uur per dag studeren. Je voorbereiding tijdens het semester is hierbij cruciaal. Je hebt immers meer slaagkans door diepgaand te leren en veel en met vaste tussenposes te herhalen dan door op korte termijn te willen blokken.

Kan je je examens halen zonder te leren? ›

Je hebt geen vooropleiding nodig om het staatsexamen af te leggen. Je hoeft niet naar school te gaan en bent zelf verantwoordelijk om de examenstof te leren. Je hoeft niet in alle vakken examen te doen. Je kan er voor kiezen om alleen deelcertificaten te behalen.

Hoeveel examens mag je op een dag? ›

Er bestaat geen maximum aantal toetsen dat toegestaan is op een dag.

Hoe krijg je meer motivatie om te leren? ›

Is je motivatie weg? Pak je studie weer op met deze 5 tips
 1. Deel je werk op in kleinere taken. Vind jij het afronden van een volledige cursus ook zo demotiverend klinken? ...
 2. Ga 15 minuten studeren. ...
 3. Motiveer jezelf met een beloning. ...
 4. Zorg voor een goede planning en werkplek. ...
 5. Blijf realistisch.
Dec 1, 2021

Hoe kan je snel studeren? ›

10 tips om effectief te studeren
 • Gebruik een agenda! De belangrijkste tip van allemaal: gebruik een agenda! ...
 • Routine is key. ...
 • Waar studeer je het best? ...
 • Uitstelgedrag aanpakken. ...
 • Studeer actief. ...
 • Neem liever veel korte pauzes dan één lange pauze. ...
 • Maak aantekeningen tijdens college. ...
 • Studeer samen.

Hoe leer je veel stof in korte tijd? ›

Leer zo veel mogelijk in korte tijd
 • Allereerst wat basisregels.
 • Tip 1: Studeer 30 minuten per keer.
 • Tip 2: Verdeel de stof.
 • Tip 3: Zet een timer.
 • Tip 4: Neem voldoende pauze.
 • Tip 5: Zit aan een bureau.
 • Tip 6: Studeer met boeken.
 • Tot slot.

Wat is het IQ van een vwo leerling? ›

Natuurlijk zijn daarbij uitzonderingen, maar over het algemeen heeft een kind op het VWO bijvoorbeeld een gemiddeld IQ van minimaal 116. Voor een leerling op het Havo is het gemiddeld IQ minimaal 107. Om het IQ van je kind te achterhalen is het nodig om een IQ test te doen.

Hoe herken je een vwo kind? ›

Een typische vwo leerling is zeer zelfstandig en vormt graag zijn of haar eigen mening. Daarbij is er altijd de drang naar onderzoek. Een vwo'er is uiteraard slim, beschikt over een uitstekend zelfreflectie en is kritisch. Op zichzelf, maar ook op de directe omgeving.

Wat is moeilijker gymnasium of vwo? ›

Er is geen niveauverschil tussen atheneum en gymnasium. Echter, het enige verschil is dat je op het gymnasium extra vakken krijgt: klassieke culturele vorming, Latijn en Grieks. Op het gymnasium moet je ook in een van de twee klassieke talen eindexamen doen.

Wat moet je gemiddeld staan voor vwo 1? ›

je 2 keer een 5 hebt, of één 5 en één 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is; geen eindcijfer lager is dan een 4.

Hoeveel 5 mag je halen op je examen? ›

Je bent geslaagd als al je eindcijfers 6 zijn of hoger, met de volgende uitzonderingen: Je mag één eindcijfer 5 halen, maar de overige vakken moeten dan allemaal een 6 of hoger zijn. Je mag één eindcijfer 4 halen, maar dan moet je voor één ander vak een eindcijfer 7 halen.

Wat is moeilijker 5 vwo of 6 vwo? ›

Over het algemeen is het trouwens waar wat hier gezegd wordt over overgaan van vwo 5 naar vwo 6. Het vijfde jaar wordt door veel meer leerlingen gezien als een moeilijker en zwaarder jaar.

Kan je slagen met een 4.5 voor Wiskunde? ›

De kernregel eist dat je voor Nederlands, Engels en Wiskunde ten minste een: 4,5 – 5,5 – 5,5 haalt op je diploma. Deze drie cijfers worden immers naar boven afgerond en daarmee komen je gemiddelde eindcijfers dan uit op een: 5 – 6 – 6.

Kan je overgaan met 3 tekorten? ›

Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Hij/zij heeft geen tekorten bij de kernvakken en maximaal 3 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en maximaal 2 tekorten bij de andere vakken.

Kan ik het vwo aan? ›

Toelatingseisen die vwo-afdelingen stellen

Positief advies vanuit havo (75% van de scholen) Een cijfer-eis, zoals een minimaal gemiddeld examencijfer (68%) Gerichte motivatie (47%) Goede werkhouding (41%)

Welke vakken mag je wegstrepen vwo? ›

Leerlingen mogen één vak wegstrepen, de zogeheten duimregeling. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst.

Hoe leer je exacte vakken? ›

Zo leer je voor een exact vak

Door het gebruik van oude examens ontdek je mogelijk zwakke plekken in je basiskennis. Is er examenstof die je nog niet begrijpt, vraag dan je docent om uitleg. Het beantwoorden van de vragen kun je het beste stapsgewijs doen. Lees eerst elke vraag nauwkeurig door.

Wat mag je meenemen aardrijkskunde examen? ›

Voor het centraal examen mogen kandidaten altijd schrijfmateriaal, (teken)potloden, liniaal, passer, geodriehoek en gum meenemen. Voor sommige vakken zijn extra hulpmiddelen toegestaan.

Hoeveel herkansingen eindexamen 2023? ›

Geen extra herkansing of duimregeling in 2023

En succesvol zijn in hun vervolgopleiding. Leerlingen moeten hiervoor de kennis en vaardigheden hebben. Daarom is er bij het examen in 2023 geen mogelijkheid tot extra herkansing of een duimregeling.

Hoeveel klachten LAKS Nederlands vwo? ›

AMSTERDAM - Bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn ruim 25.000 klachten binnengekomen over het vwo-examen Nederlands. Hiermee geeft meer dan 60 procent van alle kandidaten aan dat het problemen heeft ondervonden met het examen. Aldus de statistieken van de klachtenlijn.

Hoeveel klachten Nederlands vwo? ›

Op nummer 1 staat het vwo-examen Nederlands, met zo'n 25.000 klachten. Op nummer 2 volgt het havo-examen wiskunde A (15.000 klachten).

Wat is de N-term van 2023? ›

Wanneer is de N-term bekend? In 2023 wordt de normering van het eerste tijdvak van de examens bekendgemaakt op woensdag 14 juni om 8.00 uur.

Welke N-term is normaal? ›

Een N-term kan tussen de 0 en 2 liggen. Als 1 dus normaal is, dan heb je bij een N-term van 2 met een hele moeilijke toets te maken. Is de N-term 2, dan krijg je dus bijna een punt extra bovenop je cijfer, omdat het examen relatief moeilijk.

Kan de N-term lager dan 1 zijn? ›

Een N-term hoger dan 1,0 betekent dat de cijfers worden opgehoogd. Een N-term lager dan 1,0 betekent dat de cijfers worden verlaagd. En een N-term gelijk aan 1,0 betekent dat je cijfer gelijk blijft.

Wat leer je in aardrijkskunde? ›

Bij aardrijkskunde leer je hoe de wereld om je heen in elkaar zit. Je kijkt niet alleen naar de aarde als planeet, maar ook naar de aarde als woonplaats voor allerlei mensen met verschillende culturen. Het gaat over onderwerpen als steden, leefomgeving, landschappen, klimaatverandering, toekomst en globalisering.

Hoe lang duurt aardrijkskunde examen? ›

Kijk op de voorkant van het examenboekje (rechtsboven) hoe lang het examen duurt. Doorgaans duren de vmbo-examens 2 tot 2,5 uur (dus 120 tot 150 minuten). Voor havo en vwo duren de examens 2,5 tot 3 uur (dus 150 tot 180 minuten). Als je een beperking hebt, kun je vaak extra tijd krijgen voor het maken van het examen.

Waarom zou je aardrijkskunde kiezen? ›

Het is nuttig voor iedereen: als toerist, als kiezer bij de verkiezingen, als betrokkene bij een bestemmingsplan, als ondernemer die een plek voor zijn/haar bedrijf zoekt, etc. Ook zul je onderwerpen in het journaal en het nieuws in de krant beter begrijpen. Aardrijkskunde is bovendien een heel breed vak.

Wat mag wel en niet tijdens examen? ›

Een mobiele telefoon mag dus sowieso niet, maar eten en drinken zijn doorgaans wel toegestaan. Ook een puntenslijper, nietmachine of markeerstift mag je gewoon meenemen. De surveillant bij je examen bepaalt of je bepaalde spullen wel of niet mee mag nemen naar je tafeltje.

Wat te doen als je zakt voor vwo? ›

Samengevat zijn de opties als volgt: Het hele jaar overdoen: alle vakken opnieuw volgen en het examen opnieuw maken. Dit kan op een middelbare school, bij het vavo of op een privéschool. Deelcertificaten halen: het examen opnieuw maken voor de vakken die je onvoldoende hebt afgesloten.

Welke datum hoor je of je geslaagd bent 2023? ›

Wanneer is de examenuitslag 2023 bekend? De examenuitslag 2022-2023 is voor de meeste leerlingen op woensdag 14 juni 2023 bekend. Op 14 juni 2023 wordt de normering voor de centrale examens die je in mei maakt (het eerste tijdvak) bekendgemaakt.

Hoe weet je wat je moet leren voor je examen? ›

Wat je precies moet weten en kunnen om je eindexamen te halen, wordt vastgelegd in de examenprogramma's. Deze worden vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). In de examenprogramma's kun je zien welke stof aan bod komt op het centraal examen en welke stof niet.

Wat is het moeilijkste jaar van de havo? ›

Vooral de vierde klas havo staat al jaren als probleemklas bekend. Daar blijven de meeste leerlingen zitten. Onderzoeken hiernaar hebben nooit keiharde oorzaken aangewezen, maar in de onderwijswereld worden wel steeds dezelfde verklaringen genoemd.

Videos

1. Je gaat volgend jaar studeren... maar weet nog niet wat
(Raoul)
2. Examenspreekuur wiskunde vmbo met docenten Sigmund en Joerie
(NOS Stories)
3. Examentips
(aardrijkskunde van Barnhard)
4. Examenspreekuur wiskunde A vwo met Menno en Mo
(NOS Stories)
5. vanbasisnaarsecundair.be - Hoe zit secundair onderwijs in elkaar? versie 2020
(vanbasisnaarsecundair.be)
6. 10+ Leertips Voor School
(Bo)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 01/09/2023

Views: 6160

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.