Lerarenopleiding Nederlands als Tweede Taal (NT2) (2023)

Onthaal en Intensief Taalonderwijs

jij zal zijnLeraar kleuteronderwijs, lager of secundair.? wil er eenAanvullende Kwalificatie Nederlands als Tweede Taal (NT2)bereiken?

Hiermee kun je de Nederlandse taal versterken van allochtone kinderen of jongeren (OKAN-lessen) of allochtone volwassenen. Je kunt ook leren hoeNiet-Nederlandstalige leerlingen in "gewone" klassen.

als jijnog geen lerarenopleidingje kunt in een mum van tijdAfgekorte Bachelor Secundair OnderwijsGeslaagd in combinatie met de aanvullende onderwijsbevoegdheid NT2.

Leerweg Docent NT2

45 studiepunten

kanin een schooljaarBehaal een aanvullende lesbevoegdheid NT2. Het is 45 studiepunten en is vrijgesteld voor docenten Nederlands.Theorie, lesgeven en praktijk gaan in deze training hand in hand.

vreemde taalverwerving

3

Wat zijn de psychologische, taalkundige, sociale en culturele aspecten die betrokken zijn bij het verwerven van een nieuwe taal, en hoe kan het begrijpen ervan ons als leraren helpen om het taalverwervingsproces te ondersteunen?

meertalig

3

Meertaligheid is een hot topic in ons onderwijs. Deze cursus richt zich op de sociale realiteit van meertaligheid en hoe onze samenleving talen op scholen waarneemt. We hebben een brede visie, gericht op vreemdetalenleerders, CLIL-onderwijs en de visie op vroeg vreemdetalenonderwijs.

Algemeen Onderwijs Meertalig Onderwijs

5

Je maakt kennis met theoretische kennis, werkwijzen en vele praktijkvoorbeelden van NT2, CLIL en meertalig onderwijs voor vroeg vreemdetalenonderwijs.

schooltaalbeleid

4

Je ontdekt verschillende aspecten van het sterke taalbeleid van de school. Werken aan succesfactoren, ondersteunende organisaties, ouderbetrokkenheid en meer komen aan bod.

Nederlands voor anderstaligen

6

We bekijken welke taal ervaring vereist van een anderstalige bij het leren van Nederlands tijdens het alfabetiseringsproces en in verschillende stadia van het schoolleven. We kijken naar de taaluitdagingen eigen aan de Nederlandse taal.

Organisatie van meertalig onderwijs – NT2

3

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen van gastsprekers onderzoeken we hoe gastvrijheidsonderwijs in de praktijk kan worden georganiseerd.

Meertalige onderwijspedagogiek – NT2

4

Je ontwerpt de leeractiviteiten op basis van NT2-pedagogische kennis, materialen, werkvormen en praktijkvoorbeelden NT2, waarbij de context van het Nederlands als tweede/vreemde taal centraal staat. Je reflecteert op je eigen praktijk tegen de principes van intensief taalonderwijs in.

Actiegerichte ondersteuning

3

We bespraken begeleiding voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We zullen inclusieve pedagogiek, diversiteit als middelen gebruiken en ons verdiepen in lesgeven dat gevoelig is voor trauma, achterstelling en racisme.

werkplek leren

10

Als voltijdstudent loop je minimaal twee dagen per week stage op twee verschillende scholen. Voor deeltijdstudenten ontwikkelen we, waar mogelijk, een traject op maat op je eigen school. De eerste fase is een brede verkenning van de praktijk van meertalig onderwijs. Tijdens je tweede stage werk je in een (NT2) omgeving gericht op intensief taalonderwijs en groei je door tot de specialist van de school op het gebied van meertalig onderwijs.

studierichting

4

Lesson Study is een gespecialiseerde aanpak waarmee leerkrachten zich in een kleine groep kunnen concentreren op hun meertalige praktijk in de klas. Het is een cyclus waarin je in een groep werkt om een ​​les te ontwerpen, te geven en erop te reflecteren.

vreemde taalverwerving

3

meertalig

3

Algemeen Onderwijs Meertalig Onderwijs

5

schooltaalbeleid

4

Nederlands voor anderstaligen

6

Organisatie van meertalig onderwijs – NT2

3

Meertalige onderwijspedagogiek – NT2

4

Actiegerichte ondersteuning

3

werkplek leren

10

studierichting

4

vreemde taalverwerving

Wat zijn de psychologische, taalkundige, sociale en culturele aspecten die betrokken zijn bij het verwerven van een nieuwe taal, en hoe kan hun begrip ons als leraren helpen het taalverwervingsproces te ondersteunen?

meertalig

Meertaligheid is een hot topic in ons onderwijs. Deze cursus richt zich op de sociale realiteit van meertaligheid en hoe onze samenleving talen op scholen waarneemt. We hebben een brede visie, gericht op vreemdetalenleerders, CLIL-onderwijs en de visie op vroeg vreemdetalenonderwijs.

Algemeen Onderwijs Meertalig Onderwijs

Je maakt kennis met theoretische kennis, werkwijzen en vele praktijkvoorbeelden van NT2, CLIL en meertalig onderwijs voor vroeg vreemdetalenonderwijs.

schooltaalbeleid

Je ontdekt verschillende aspecten van het sterke taalbeleid van de school. Werken aan succesfactoren, ondersteunende organisaties, ouderbetrokkenheid en meer komen aan bod.

Nederlands voor anderstaligen

We bekijken welke taal ervaring vereist van een anderstalige bij het leren van Nederlands tijdens het alfabetiseringsproces en in verschillende stadia van het schoolleven. We kijken naar de taaluitdagingen eigen aan de Nederlandse taal.

Organisatie van meertalig onderwijs – NT2

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen van gastsprekers onderzoeken we hoe gastvrijheidsonderwijs in de praktijk kan worden georganiseerd.

Meertalige onderwijspedagogiek – NT2

Je ontwerpt de leeractiviteiten op basis van NT2-pedagogische kennis, materialen, werkvormen en praktijkvoorbeelden NT2, waarbij de context van het Nederlands als tweede/vreemde taal centraal staat. Je reflecteert op je eigen praktijk tegen de principes van intensief taalonderwijs in.

Actiegerichte ondersteuning

We bespraken begeleiding voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We zullen inclusieve pedagogiek, diversiteit als middelen gebruiken en ons verdiepen in lesgeven dat gevoelig is voor trauma, achterstelling en racisme.

werkplek leren

Als voltijdstudent loop je minimaal twee dagen per week stage op twee verschillende scholen. Voor deeltijdstudenten ontwikkelen we, waar mogelijk, een traject op maat op je eigen school. De eerste fase is een brede verkenning van de praktijk van meertalig onderwijs. Tijdens je tweede stage werk je in een (NT2) omgeving gericht op intensief taalonderwijs en groei je door tot de specialist van de school op het gebied van meertalig onderwijs.

studierichting

Lesson Study is een gespecialiseerde aanpak waarmee leerkrachten zich in een kleine groep kunnen concentreren op hun meertalige praktijk in de klas. Het is een cyclus waarin je in een groep werkt om een ​​les te ontwerpen, te geven en erop te reflecteren.

Door deze opleiding ben ik sterker geworden in het onderwijzen van Nederlands aan anderstaligen en kon ik sneller inspelen op hun taalbehoefte.

Lerarenopleiding Nederlands als Tweede Taal (NT2) (1)

Natalia Tarron

(Video) App helpt docenten die Nederlands als tweede taal doceren

Voltijds tijdelijk lesrooster

op maandag

werkplek leren

Mars

werkplek leren

Woensdag

13.45u-15.45u > 1
16.00u-18.00u > beide
18.30u-20.30u > 3

Donderdag

10.30u-12.30u > 4 uur

Vrijdag

Voorbereidingstijd college, praktijkonderzoek,...

op maandag

werkplek leren

Mars

werkplek leren

Woensdag

13.45u-15.45u > 1
16.00u-18.00u > beide
18.30u-20.30u > 3

Donderdag

10.30u-12.30u > 4 uur

Vrijdag

Lesvoorbereidingstijd, praktijkonderzoek,...

Tijdelijk lesrooster Deeltijdtraject

op maandag
Mars
Donderdag
Vrijdag

Werk en studeer op je eigen school.

Woensdag

13.45u-15.45u > 1
16.00u-18.00u > beide
18.30u-20.30u > 3

op maandag
Mars
Donderdag
Vrijdag

Werk en studeer op je eigen school.

Woensdag

13.45u-15.45u > 1
16.00u-18.00u > beide
18.30u-20.30u > 3

(Video) Wil jij opgeleid worden tot NT2-docent?

Wil je nog steeds?

Banaba meertalig onderwijs

60 studiepunten

Wil je daarnaast praktijkervaring en een breder perspectief op NT2 en andere vormen van meertalig onderwijs (inhoudelijk en taalgeïntegreerd leren, vroeg vreemdetalenonderwijs) opdoen? Dusbanaba meertalig onderwijs(60 studiepunten) Met NT2 als keuzetraject is dit echt iets voor jou. Met deze aanvullende bacheloropleiding krijg je meer mogelijkheden, bijvoorbeeld als coördinator taalbeleid.

Neem contact met ons op

Liesbeth Spanjers

Liesbeth Spanjers is coördinator en docent meertalig onderwijs bij banaba, en haar centrale thema is superdiversiteit vanuit een meertalig perspectief. Als onderzoeker houdt zij zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar meertalig onderwijs in het secundair onderwijs, met een focus op visuele en pedagogische benaderingen.

Elisabeth Martens

Liesbeth is gebeten door taal en CLIL. Ze is coördinator meertalig onderwijs bij banaba, waar ze pedagogiek en CLIL-cursussen doceert. Als kernonderzoeker bij het Professional Centre for the Teaching Arts houdt zij zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar CLIL en meertalig onderwijs.

Meertalig onderwijs, iets voor jou?

volgen van trainingen

Heverlee 校区 Hertogstraat

Onderwijstype

Bachelor naar Bachelor

volgende informatiedag

24 juni 2023

gebruikers informatie

ontvangenvia e-mailvanmet post

aanmelden voor een opleiding

Volg ons op sociale netwerken

(Video) NT2: Nederlands in de klas: wat zegt de leraar? (learning Dutch - Nederlands leren)

een andere levering

annet.devroey@ucll.be

(Video) Werken als docent in het NT2-onderwijs? Wij vertellen je hoe!
(Video) Hoe Eline NT2-docent is geworden

FAQs

Hoe word ik NT2 leraar? ›

Als je weinig of geen ervaring hebt als docent Nederlands als tweede taal, kun je kiezen voor een van de officiële lerarenopleidingen NT2. Heb je wel veel ervaring, maar geen officieel diploma, dan kun je overwegen om een EVC-procedure en assessment te doen om zo het certificaat 'Competent NT2-docent' te verwerven.

Hoe lang duurt NT2 cursus? ›

De opleiding duurt 10 maanden en bestaat uit 18 bijeenkomsten. Deze vinden plaats op donderdagmiddagen van 13.00 -16.30 uur in Tilburg. Gedurende het traject ben je werkzaam als NT2-docent in dienstverband of als stagiair(e).

Wat verdien je als NT2-docent? ›

Het startsalaris (schaal 10) voor voltijdse baan is €3086. - (bruto). Omdat de 'ladder' relatief kort is voor docenten zitten de meeste MBO NT2 docenten van bijvoorbeeld 40 jaar of ouder in schaal LB trede 12 (rond €4615,- bruto).

Is er veel vraag naar NT2 docenten? ›

Werken als NT2-docent

Op dit moment is er volop vraag naar docenten NT2, dus wat je voorkeur ook is, er zal vast voldoende baanaanbod zijn voor jou.

Wat kost een NT2 opleiding? ›

De kosten van de opleiding tot NT2-docent verschillen per opleider. Post-hbo-opleidingen kosten gemiddeld tussen de € 2.800,- en € 3.400,- per studiejaar. Als je een academische opleiding gaat volgen, kunnen de kosten oplopen tot € 12.000,-.

Wat kan ik doen met NT2 diploma? ›

Met het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of studeren. Wilt u Nt2-examen doen voor uw inburgering of naturalisatie tot Nederlander? Kijk dan voor meer informatie op inburgeren.nl Link opent externe pagina .

Hoe lang is NT2 certificaat geldig? ›

Dit certificaat blijft onbeperkt geldig. Als je later ook nog slaagt voor de andere examenonderdelen, kun je de losse certificaten inwisselen voor het Diploma Staatsexamen NT2 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Is NT2 gelijk aan B2? ›

Het niveau is te vergelijken met taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

Wat is het verschil tussen NT1 en NT2? ›

NT1: Nederlands als eerste taal. De term kan verwijzen naar de groep volwassenen die Nederlands als moedertaal heeft, en naar het lees- en schrijfonderwijs aan deze groep mensen. NT2: Nederlands als tweede taal. Hiermee wordt het Nederlandse-taalonderwijs aan anderstaligen bedoeld.

Hoeveel verdien je als docent netto? ›

Als startend leerkracht op een basisschool verdien je volgens onze Salaris Check gemiddeld een maandloon van € 2.680 bruto. Netto houd je daarvan € 2.053 over.

Hoeveel verdient een Nederlands docent per uur? ›

Het gemiddelde docent nederlands salaris in Nederland is € 52.392 per jaar of € 26,87 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 50.232 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 60.322 per jaar.

Hoeveel geld krijgen leraren per uur? ›

Het gemiddelde leerkracht salaris in Nederland is € 49.356 per jaar of € 25,31 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 41.758 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 54.876 per jaar.

Is NT2 verplicht? ›

Mensen die van buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland komen en voor langere tijd in Nederland komen wonen, zijn volgens de wet verplicht om de Nederlandse taal te leren en om te leren hoe de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt werken.

Hoe kan ik Nederlands les geven? ›

Stimuleer het Nederlands oefenen

Vraag of hij of zij Nederlands wil praten met jou. Vaak zijn anderstaligen op zoek naar een kans om te oefenen. Een taal leer je het beste als je ze ook veel spreekt. Veel mensen die Nederlands leren, zoeken dus ook naar activiteiten, boeken, websites ... om hun Nederlands te oefenen.

Hoe geef je les aan anderstaligen? ›

Contact met de ouders
  1. Geef de ouders het gevoel dat ze welkom zijn.
  2. Voor vlotte communicatie kan een tolk noodzakelijk zijn. ...
  3. Vraag de ouders wie je kan contacteren als er iets is (bijvoorbeeld iemand van het asielcentrum, een buur of een kennis).
  4. Probeer te achterhalen welke scholing de leerling al gehad heeft.

Wat is een NT2 certificaat? ›

NT2 opleiding. Voor docenten Nederlands als tweede taal of die dat willen worden. Je werkt aan je eigen NT2-deskundigheid. Je verwerft competenties die bij het beroep van docent Nederlands als tweede taal horen.

Wat is een NT2 opleiding? ›

De opleiding Docent NT2 is voor docenten Nederlands als tweede taal met een onderwijsbevoegdheid maar zonder NT2-certificaat, die gecertificeerd en professioneel onderwijs willen geven.

Wat is een NT2 leerling? ›

Een niveau-indeling van beheersing van het Nederlands als tweede taal, gebaseerd op de kwalificatiestructuur zoals die in 1997 is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Er worden vijf niveaus NT2-1 t/m NT2-5 onderscheiden.

Kan je niveau 3 doen zonder diploma? ›

Een leerling zonder vmbo-diploma is wettelijk niet toelaatbaar op mbo 2, 3 of 4. Bij hoge uitzondering kan echter besloten worden dat een leerling van het vmbo toch toelaatbaar is.

Welk taalniveau heb je nodig voor hbo? ›

Taalniveaus. Per beroepsniveau is een taalniveau vastgesteld: Taalniveau B1: MBO-beroepen (zoals verpleegkundigen). Taalniveau B2: HBO-beroepen (zoals fysiotherapeuten, physician assistants, verloskundigen en de geregistreerd-mondhygiënisten).

Welk taalniveau nodig voor mbo opleiding? ›

basisonderwijs: niveau 1F; vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F; havo en mbo-4: niveau 3F; vwo: rekenen niveau 3F en taal niveau 4F.

Hoeveel punten moet ik halen om voor het staatsexamen Nt2 te slagen? ›

U moet minimaal een score van 500 halen om voor het Staatsexamen Nt2 te slagen. Is uw score lager dan 500, dan bent u gezakt.

Hoe duur is een staatsexamen? ›

Deelnemen aan het staatsexamen kost € 144,- per vak. Voor een vak met alleen een college-examen betaalt u € 71,-. Gaat u op voor een diploma? Dan betaalt u maximaal € 720,-.

Waar doe je staatsexamen? ›

Het staatsexamen vso doet u meestal op uw eigen school.

Wat is het verschil tussen B1 en B2? ›

Op niveau B1 beheers je de taal zodanig dat je je ook in meer bijzondere situaties goed kunt redden. Als je niveau B2 hebt bereikt, ervaar je vrijwel geen problemen met het communiceren in de nieuwe taal; jij begrijpt anderen en anderen begrijpen jou.

Is C1 hoger dan B2? ›

Taalniveaus volgens het ERK (Europees Referentiekader voor de Talen) Er zijn zes ERK-taalniveaus. Van laag naar hoog zijn dat: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Is het A2 niveau? ›

Taalniveau A2 (eenvoudig)

Heb je taalniveau A2, dan heb je al wat meer kennis van de taal. Je begrijpt korte, eenvoudige zinnen die gaan over alledaagse zaken, zoals boodschappen, werk of familie. Je snapt gesproken én geschreven teksten. Ook kun je zelf een kort en simpel gesprek voeren.

Wat is het verschil tussen 2F en 3F Nederlands? ›

Onderscheid 2F en 3F

De referentieniveaus 2F en 3F onderscheiden zich in de mate van abstractie, nabijheid en complexiteit. Op niveau 2F zijn de onderwerpen concreter en meer vertrouwd dan op niveau 3F. Niveau 3F kent meer complexe teksten, met een hoger abstractieniveau.

Waarom NT2 onderwijs? ›

NT2 leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs stellen de leerkracht voor een dubbele uitdaging; deze leerlingen hebben ondersteuning nodig in het leren van de Nederlandse taal en tegelijkertijd hebben zij ook de juiste ondersteuning nodig bij de gedrags- of leerproblemen.

Is 1F gelijk aan A2? ›

Verschillen in taalniveaus

Het niveau 1F is niet hetzelfde als het niveau A2. En zo is het niveau 2F ook niet hetzelfde als het niveau B1. Dit komt omdat de taalgebruiker met het niveau 1F of 2F is opgegroeid met de Nederlandse taal.

Wat hou je netto over van 3000 bruto? ›

Voorbeelden van bruto naar netto berekeningen
1.000 euro per maand bruto is991,67 euro per maand netto
2.500 euro per maand bruto is2.197,67 euro per maand netto
3000 euro per maand bruto is2.498,17 euro per maand netto
3.500 euro per maand bruto is2764,58 euro per maand netto
2 more rows

Welke leraar verdient het meest? ›

Degene die voor de klas het meest verdiende is de professor. Als hoogleraar heb je een jaarinkomen dat kan variëren van €84.600 tot €133.500. Lees het hele rapport Wie verdient wat in 2019 (PDF) voor meer informatie.

Wat verdient een basisschool juf? ›

Een leraar in het primair onderwijs (po) verdient tussen € 3.500 en € 7.190 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Wat is het verschil tussen een LB en LC docent? ›

In het onderwijs heb je de LA-schaal voor het basisonderwijs, de LB-schaal krijg je als je een goede docent bent voor het middelbaar onderwijs, de LC-schaal is als je een voorbeeld bent binnen de school en een LD-schaal krijg je als je een voorbeeld bent voor collega's die op andere scholen werken.

Wat verdient een docent Nederlands tweedegraads? ›

Ben je startend tweedegraads docent, dan begin je met een maandsalaris van € 2.822 bruto per maand. Bij goed functioneren stijg je ieder jaar een trede in de loonschaal. Dit betekent dat je als tweedegraads docent Nederlands na 10 jaar ongeveer € 3.877 bruto per maand.

Wat is het salaris van een vuilnisman? ›

Het gemiddelde salaris voor a vuilnisman (m/v) is € 13,62 per uur in Nederland. 561 salarissen doorgegeven, bijgewerkt om 12 mei 2023.

Wat is het salaris van een onderwijsassistent? ›

Als fulltime onderwijsassistent ga je gemiddeld tussen de 2.106 en 2.215 euro bruto per maand verdienen. Per jaar is dat 28.006 euro bruto, wanneer je 40 uur per week werkt. Als flexmedewerker verdien je ongeveer 12,84 euro per uur.

Wat is het salaris van een directeur basisschool? ›

Je wordt ingedeeld in salarisschaal DA. Als beginnend directeur op een basisschool verdien je ongeveer € 2700 per maand en een directeur van een grote school kan tot € 3900 per maand verdienen. Gemiddeld zul je als directeur van een basisschool maandelijks € 3200 verdienen.

Hoeveel uur werkt een docent per week? ›

Een voltijdse opdracht omvat 36 uur per week, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Een halftijdse opdracht telt 18 uren. Voor de invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd: het bestuur van je school.

Welk niveau nodig voor inburgering? ›

Taalniveau blijft A2 in 2023

De Nederlandse regering is van plan om het te behalen taalniveau voor het aanvragen van een sterkere verblijfsvergunning en naturalisatie te verhogen van niveau A2 naar niveau B1.

Wat als je je inburgering niet haalt? ›

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2013? Dan hebt u 3 jaar om het inburgeringsexamen te halen. Lukt dit niet, dan krijgt u een boete van DUO. U krijgt een brief van DUO.

Hoe lang mag je doen over inburgering? ›

U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Wie mag NT2 geven? ›

Als je weinig of geen ervaring hebt als docent Nederlands als tweede taal, kun je kiezen voor een van de officiële lerarenopleidingen NT2. Heb je wel veel ervaring, maar geen officieel diploma, dan kun je overwegen om een EVC-procedure en assessment te doen om zo het certificaat 'Competent NT2-docent' te verwerven.

Kan iedereen les geven? ›

Er bestaan 3 categorieën van bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs: een vereist bekwaamheidsbewijs, als u naast een basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald hebt voor de vakken waarvoor u vakkennis hebt verworven via uw basisdiploma.

Wat is een goede NT2 docent? ›

Wat moet een NT2-docent kunnen? Het Competentieprofiel. Wat maakt iemand een goede NT2-docent? Volgens de Beroepsvereniging van NT2-docenten (BVNT2) is de docent NT2 'in staat en bereid een krachtige leeromgeving te creëren voor niet-Nederlandstalige volwassenen en adolescenten'.

Wat verdien je als NT2 docent? ›

Het startsalaris (schaal 10) voor voltijdse baan is €3086. - (bruto). Omdat de 'ladder' relatief kort is voor docenten zitten de meeste MBO NT2 docenten van bijvoorbeeld 40 jaar of ouder in schaal LB trede 12 (rond €4615,- bruto).

Is lesgeven moeilijk? ›

'Lesgeven is een hartstikke ingewikkeld beroep. Het is heel moeilijk om dat in je eentje goed te doen. Je hebt hulp van je collega's nodig, zodat je van hen kan leren wat jij nog niet weet. En zij andersom van jou,' vertelt Jaap.

Wat heeft een NT2 leerling nodig? ›

Multimedia kunnen een positieve bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van kinderen. Geanimeerde boeken bijvoorbeeld kunnen de taalontwikkeling van NT2 leerlingen bevorderen. In geanimeerde boeken worden videoanimaties, geluiden en muziek toegevoegd aan beeldmateriaal (zie bijvoorbeeld: www.bereslim.nl ).

Wie kan lesgeven? ›

Je kan aan de slag als leraar in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs. Waar je precies kan lesgeven en welke vakken je mag geven, hangt af van je basisdiploma en je educatieve opleiding. Je verworven bekwaamheidsbewijzen zijn verbonden aan de opgenomen vakdidactieken.

Hoe Nederlands leren aan anderstaligen? ›

Stimuleer het Nederlands oefenen

Vraag of hij of zij Nederlands wil praten met jou. Vaak zijn anderstaligen op zoek naar een kans om te oefenen. Een taal leer je het beste als je ze ook veel spreekt. Veel mensen die Nederlands leren, zoeken dus ook naar activiteiten, boeken, websites ... om hun Nederlands te oefenen.

Hoe haal ik mijn onderwijsbevoegdheid? ›

U kunt een onderwijsbevoegdheid halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool. Het is ook toegestaan om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs.

Wat is NT2 b2? ›

Het Staatsexamen NT2-II is bedoeld voor mensen die op HBO/academisch niveau een studie willen volgen of (willen) werken. Universiteiten en HBO scholen stellen dit examen verplicht als bewijs dat uw Nederlands goed genoeg is om een Nederlandstalige studie op HBO- of universitair niveau te volgen.

Kan je lesgeven zonder lerarenopleiding? ›

Een bachelor lager onderwijs die lesgeeft in het lager onderwijs beschikt bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs. een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, als u naast een basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald hebt voor vakken die buiten de specialiteit van uw basisdiploma liggen.

Welke leraren zijn tekort? ›

De tekorten zijn het grootst bij wis-, natuur- en scheikunde, informatica, klassieke talen, Frans, Duits en Nederlands.

Kan je zonder diploma lesgeven? ›

Kan ik zonder onderwijsbevoegdheid lesgeven? Ja, dat kan. Je kunt een gastles of bepaalde vakinhoudelijke vakken geven voor een bepaalde duur. Daarnaast kun je met de juiste vooropleiding en ervaring als zij-instromer lesgeven in het onderwijs met een aanstelling.

Videos

1. 🎓Wat kun je na je studie Nederlandse taal en cultuur in Utrecht?
(HumanitiesUU)
2. (Her)intreders in het onderwijs via Bisbee Flexonderwijs - Eline
(Bisbee Flexonderwijs)
3. (Her)intreders in het onderwijs via Bisbee Flexonderwijs - Ellen
(Bisbee Flexonderwijs)
4. Leesplezier en woordenschat stimuleren met ThuisTaal
(Rijnbrink)
5. Master | Nederlandse taal en cultuur | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
6. Online voorlichting Leraar Nederlands voltijd FLOT
(Fontys Hogeschool)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 29/07/2023

Views: 6625

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.