Interview met Marta Nokkert-Dabrowska: Van agent naar trainer naar agent - artra Training & Opleiding (2023)

Marta Nokkert-Dabrowska (44) is een echt veelzijdig mens, maar ook optimistisch, ondernemend en, zoals ze zichzelf noemt, een bezige bij. Ze is ook moeder van twee mooie meisjes (10 en 8 jaar oud) en woont samen met haar partner in Wenum-Wiesel.

Met haar drie katten, een kip en een wandelende tak hoeft ze zich niet te vervelen. In haar vrije tijd houdt Marta van tuinieren of het lezen van spannende Scandinavische thrillers.

De liefde voor het lesgeven ontwikkelde zich ook al op jonge leeftijd. Marta werkt al jaren voor artra als trainer. Daarvoor was ze makelaar in de uitzendbranche, nu is ze makelaarstrainer. In deze sectie krijg je een kijkje achter de schermen van onze trainers. Ook krijg je tips om de productiviteit van je studio te verbeteren.

Interview met Marta Nokkert-Dabrowska: Van agent naar trainer naar agent - artra Training & Opleiding (1)

Marta Nokkert-Dabrowska: Trainer, Consultant en Productontwikkelaar

mooie mijlpaal

Maar eerst, wat is je meest trotse (persoonlijke) prestatie? Omdat? "Ik ben erg trots op wat ik vandaag heb bereikt, dus er is niets bijzonders aan." Volgens onze coach beheerst hij het Nederlands in zeer korte tijd na aankomst uit Polen, wat een mooie mijlpaal is. “In anderhalf jaar tijd, toen ik voor het eerst naar Nederland kwam, heb ik mijn NT2-diploma gehaald. Omdat ik in Polen ben opgeleid en veel ambities had in Nederland. Ik vind het belangrijk om bij dezelfde niveau in Nederland. Dit is de reden waarom ik ben gaan studeren aan de Saksische Universiteit in Enschede. Het was een voorbereidend jaar voor anderstalige studenten." Goed om te weten: “Tijdens deze studie heb ik ook leren presenteren voor een grote groep mensen in het Nederlands. Daar moesten we voor 300 mensen presenteren in de Saxion Aula. ''Superspannend, maar dan leer je al snel een ander spreken taal voor een grote groep mensen.

trotse trainer

“Ik ben ook erg trots op mijn werk bij Artra”, vertelt Marta enthousiast. Ze wil Ellen van Hierden bedanken die altijd in haar heeft geloofd. “In de eerste week waagde ik al een sprong in het diepe en ze lieten me meteen lesgeven”, zei Marta blij. Dit hielp veel.

Soms vertelt Marta een mop. "Een Pool die mensen vertelt hoe de Nederlandse wet werkt."

Marta krijgt veel energie van lesgeven. Als je bestraalt, krijg je meestal beloningen van de deelnemers. Daarnaast is Marta ook dansdocent en doet ze danstrainingen in de sportschool. Denk aan Body Jam en Sh'bam-stijl, je kunt echt de energie van andere mensen voelen. Dit zorgt voor een energieboost. Marta is ook een veelzijdig persoon en kan heel goed zingen. 'Al liggen mijn talenten daar niet helemaal,' zei Marta bescheiden.

Carrièreontwikkeling

Wat is jouw rol bij artra? Marta werkt nu bij artra in verschillende rollen als trainer, adviseur en productontwikkelaar. Daarnaast maakt hij deel uit van het team Leren en Ontwikkelen. Het is ook verantwoordelijk voor het testen van de ontwikkelde inhoud. Meertalige basistraining voor uitzendkrachten in bijvoorbeeld Nederlands en Engelszwembad"Ik onderhoud vragen in een database en ontwerp toetsen voor verschillende opleidingen. Ook organiseer ik trainingen op maat voor opdrachtgevers."

Vragenlijst kennisvorming

Daarnaast staan ​​onze trainers vaak centraal in de kennissessies en komen de vragen van de deelnemers bij Marta terecht. de vraag gaat over de inhoudBasisopleiding voor Vakmensen Gelegenheidswerkersen over wet- en regelgeving. De wetgeving verandert periodiek en onze trainers controleren de wijzigingen. En als alles is bijgewerkt voor studenten.

Hoe lang werk je al bij artra?

Eind 2013 startte Marta als freelancer voor artra en werkte ze als vestigingsmanager bij een uitzendbureau. In mei 2015 kreeg hij een contract aangeboden. Sindsdien werkt ze als trainer en adviseur voor artra.

Wat vind je het leukst aan je huidige functie?

"Vooral Variatie. Want de ene dag geef ik graag een college voor de klas. De ene dag werk ik vanuit huis en ga ik aan de slag met vraagstukken, het oplossen van wet- en regelgeving. Of ik redigeer teksten voor onze studieboeken. Ook vind ik het leuk om in de onderwijspraktijk te zijn Ik krijg vragen van studenten en die kan ik ook toepassen op de stof, zo behoud je ook een innerlijke balans.

enthousiasme om te trainen

Waar komt het enthousiasme voor trainen vandaan? "Al zo lang als ik me kan herinneren heb ik leraar willen worden. Mijn schoolloopbaan was iets anders dan ik me aanvankelijk had voorgesteld. Ik heb eerst de mbo-opleiding Economie en Bedrijfskunde afgerond. Maar de droom om les te geven bleef kriebelen, en toen besloot ik pedagogiek te gaan studeren.Ik ben afgestudeerd als docent aan de Universiteit van Warmia en Masouri in Olsztyn, Polen in 2003. Ik was zeer geschikt voor onderwijsmanagementfuncties, dus ik kon ook werken als docent op een middelbare school.

Van intermediair in de uitzendbranche tot trainer

“Uiteindelijk ben ik naar Nederland gegaan en al heel snel ben ik bij een uitzendbureau gaan werken. Even wat anders. Op een dag zat ik bij mijn huidige collega Willy de Kreij en ik dacht: ‘Wauw, ik denk zo!’ De rest het is geschiedenis... 😊 Toen vroegen ze me om Atra te zijn. Ik ben blij dat ik van de gelegenheid gebruik heb gemaakt."

3 tips om leren leuker te maken

Onze trainers delen graag drie tips om effectiever te leren. Marta geeft voorbeelden die ze ook in de praktijk toepast.

1. Voorbeelden uitzendbranche

Hoe maak je leren leuker? “Het begint met het overbrengen van mijn passie voor dit vak op de studenten. Ik vind het ook heel interessant. Wat ik bespreek kun je ook in de praktijk toepassen. Want als je de wet- en regelgeving op het gebied van uitzenden begrijpt, zal geen enkele werkgever ." werken tegen U. U moet ook weten over uw klanten, uitzendkrachten, etc.

Kunt u een voorbeeld geven? “Ik geef vaak voorbeelden uit mijn eigen leven en mijn eigen tijd als makelaar in de gig-sector. Na een carrière van 10 jaar in de informele sector zijn dat er nogal wat. Er zijn ook voorbeelden van hoe het wel en niet kan om het te doen."

voorbeeld

Waarom heb ik fotokopieën van de DNI nodig? Wat zit daar achter? Antwoord: “Het komt door de verplichtingen uit de Wet Verplichte Identificatie (WID). Ik heb bijvoorbeeld geprobeerd de aansluiting te vinden met diverse wet- en regelgeving. Dat land ligt veel beter dan als je meteen de stof gaat leren.”

2. Mnemotecnie

Aan de hand van geheugensteuntjes probeer ik aansluiting te vinden bij de wetgeving. Marta visualiseert ook graag voorbeelden.

3. Leer door humor

Mijn kracht ligt in humor. Ik denk dat mensen moeten lachen omdat dit materiaal erg hard kan zijn. Het is mijn taak om dat zo te houden. Dit vermindert ook de stress van het studeren. Je kunt ook een grap aan de stof toevoegen, zodat je het beter onthoudt. "

Moeilijk materiaal, maar makkelijker

"Net als de sociale zekerheid gebruik ik de volgende uitleg. In een groep heb je de volksverzekeringen: AKW, AOW en ANW. Om deze volgorde te onthouden noem ik het de volgorde: jong, oud en dood. Dit is kort en to the point, maar het helpt wel om wetgeving bij de juiste kiesdistricten te krijgen.

Wat wil je de deelnemers meegeven?

“Allereerst wordt het onderwerp onderschat, ik bedoel de omvang van de opleiding. Er is veel stof die de deelnemers onder de knie moeten krijgen en in de praktijk moeten toepassen. Studeer dus vaak. Wacht niet tot de laatste week van het SEU-examen . Met de klassikale lesmethode van Flipp kun je ervoor zorgen dat je de cursusstof vooraf bestudeert. Je leert het beste door te doen. Er zijn ook enkele handige toetsen in e-learning om je op voor te bereiden." Test je kennis en waar je nog meer op kunt letten. Voor de examens Op zich probeert Marta te zeggen: “Houd het hoofd koel. "Want het antwoord ligt meestal voor de hand, als je de stof maar goed kent.

Tip 1: uitzoomen

Elk jaar leggen onze trainers ook persoonlijk het SEU-examen af. Als advies zegt ze om eerst het probleem te verkleinen. Wat willen ze eigenlijk weten? Om welke wetgeving gaat het? Voorbeeld: continu werk. Dus ik had de regels voor herverkiezing in mijn hoofd. Dus eerste blik: wat vragen ze precies? Zo kun je veel wegstrepen en dingen verduidelijken.

Tip 2: Raadpleeg de cao uitzendovereenkomst

Vergeet niet de cao uitzendkrachten te raadplegen. Meestal is het antwoord één op één.

slimme zet

Door te leren word je slimmer. Hoe heerlijk is het dus om vragen van klanten correct te beantwoorden en veerkrachtige medewerkers. Na de training weet je waar je over praat. Zo word je een bekwaam intermediair.

Onze coach sloot af met de treffende woorden: "We shine at work!" ✨

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 05/07/2023

Views: 6637

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.